שינוי כיוון קרוסלה ב Listing Grid

בווידג'ט Listing Grid של JET, יש אפשרות ליצור קרוסלה, אבל אין אפשרות לשנות את כיוון הקרוסלה rtl\ltr, במקרה הזה נשנה מ RTL ל LTR, כדי לשנות את הסדר נצטרך לעשות 3 דברים

  1. קוד jQuery
  2. קוד PHP
  3. לתת קלאס ל Listing Grid

1. קוד jQuery

				
					jQuery(document).ready(function( $ ){
    $('.changeDirection .jet-listing').attr('dir','ltr');
});
				
			

2. קוד PHP

				
					add_filter( 'jet-engine/listing/grid/slider-options', function( $options, $settings ) {
if ( false !== strpos( $settings['_css_classes'] ?? '', 'changeDirection' ) ) {
$options['rtl'] = false;
}
return $options;
}, 0, 2 );
				
			

3. הוספת קלאס changeDirection ל Listing grid

ואם נרצה להפוך את הסדר אפשר בקוד jQuery לשנות בשורה 2 במקום ltr ל rtl, ובקוד PHP לתת True ל rtl.

שאלות?